Spośród znaczących prac można wymienić realizację: