Krakowskie Przedsiębiorstwo Geologiczne "ProGeo" sp. z o.o. działa w oparciu o wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym nr 54972 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

KPG "ProGeo" Sp. z o.o. realizuje prace na zlecenie Ministerstwa Środowiska, Państwowego Instytutu Geologicznego (PIG), Urzędów Wojewódzkich, Starostw Powiatowych, Urzędów Miast i Gmin, Zakładów Wodociągowych, jak również innych podmiotów gospodarczych i osób prywatnych.

Zapewniamy kompleksową realizację prac wraz z uzyskaniem opinii i decyzji odpowiednich urzędów oraz uzgodnieniami. Mapy geologiczno-gospodarcze, hydrogeologiczne i geologiczno-gospodarczo-sozologiczne, plany zagospodarowania przestrzennego dla gmin oraz inne opracowania graficzne i mapowe realizowane są w przedsiębiorstwie w pełnym zakresie łącznie z wersją cyfrową.

Współpracujemy z laboratoriami AGH i stacjami Sanepidu, z firmami wykonującymi obsługę geodezyjną, prace wiertnicze, budowlane i instalacyjne. Zatrudniamy specjalistów z uprawnieniami branżowymi, biegłych i rzeczoznawców.

Gwarantujemy wysoką jakość wykonywanych prac, krótkie terminu realizacji powierzonych zadań, konkurencyjne ceny oraz miłą, kompetentną obsługę.

Zapraszamy.