ul.Szlak 10/5 31-161 Kraków
tel/fax (0-12) 636-87-42
                     638-73-72

e-mail: progeo@progeo.com.pl

Godziny pracy biura: 800-1600